מסמך אפיון

מטרת מסמך זה היא לסייע לנו לאפיין את הצרכים שלכם כדי ליישמם בעת פיתוח האתר

אפיון, עיצוב והקמת אתר תדמיתי – נבנה במערכת WordPerss – בעזרת התבנית המתאימה ביותר לאופי העסקי של הלקוח.